GIỚI THIỆU PHÒNG TRUYỀN THỐNG VNSTEEL

Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP (sau đây viết tắt là Tổng công ty hoặc VNSTEEL) được thành lập ngày 29 tháng 4 năm 1995 theo Quyết định số 255/TTg của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở hợp nhất những đơn vị sản xuất kinh doanh của ngành thép Việt Nam là Tổng công ty Kim khí và Tổng công ty Thép Việt Nam. Sự ra đời của Tổng công ty Thép Việt Nam gắn liền với lịch sử phát triển của đất nước và của ngành công nghiệp luyện kim, đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển của ngành công nghiệp thép trong nước. Hiện nay, VNSTEEL hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần với gần 40 đơn vị thành viên là các đơn vị trực thuộc, công ty con và công ty liên kết. Trải qua gần 30 năm xây dựng và phát triển. Từ những ngày đầu thành lập gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn cho đến khi đạt được những thành quả đáng ghi nhận như ngày hôm nay; từng bước phát triển và thành tích của Tổng công ty đều sẽ được lưu giữ một cách trân trọng, tự hào trong Phòng Truyền thống.

Phòng Truyền thống không chỉ là nơi lưu giữ và trưng bày các hình ảnh, tư liệu, hiện vật về quá trình hình thành và phát triển Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP, phòng truyền thống còn có vai trò quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh thương hiệu trong mắt khách hàng và đối tác. Phòng Truyền thống sẽ giúp các thế hệ cán bộ, đảng viên, người lao động và các đối tác khách hàng nắm rõ được những truyền thống tốt đẹp của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP từ khi mới thành lập đến nay. Từ đó, các thế hệ cán bộ, đảng viên, người lao động sau này càng có thêm động lực, trách nhiệm phát huy hơn nữa truyền thống đã đạt được của Tổng công ty.

Hướng đến kỉ niệm 30 năm ngày thành lập Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP (29/4/1995 – 29/4/2025), Phòng Truyền thống của Tổng công ty càng thể hiện được vai trò, ý nghĩa lớn lao của mình trong toàn bộ quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty.

Truyền thống là ngọn nguồn tạo nên những tố chất, phẩm chất, sức mạnh cho mỗi con người, mỗi tập thể. Hi vọng rằng, khi tham quan phòng truyền thống; các thế hệ cán bộ, đảng viên, người lao động sẽ tự hào về truyền thống tốt đẹp của Tổng công ty và vô cùng biết ơn những thế hệ các cán bộ, đảng viên, người lao động đi trước đã góp sức xây dựng nên Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP như ngày hôm nay. Càng yêu mến, tự hào về truyền thống vẻ vang của Tổng công ty bao nhiêu, chúng ta càng cần xác định rõ trách nhiệm tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp đó cho Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP với tinh thần “Tôi ý chí, luyện thành công”.