CỐC LUYỆN KIM

Than cốc Luyện kim sản phẩm của Nhà máy Cốc hoá, Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên

Hiện vật Cốc luyện kim là sản phẩm của Nhà máy Cốc hóa. Nhà máy Cốc hóa được thành lập ngày 06/09/1963 thuộc khu Gang thép Thái Nguyên, đây là đơn vị phụ trợ nằm trong dây chuyền luyện kim của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên. Nhà máy có nhiệm vụ chính là sản xuất cốc luyện kim làm nguyên liệu cho lò cao sản xuất gang.
Cho đến nay, Nhà máy Cốc hóa là nhà máy duy nhất sản xuất cốc luyện kim trong cả nước. Nhà máy có công suất 140.000 tấn cốc luyện kim/năm.