ĐỘI CẬN VỆ THÉP

Khi không quân Mỹ leo thang phá hoại, Công ty Gang thép Thái Nguyên thành lập lực lượng tự vệ ở tất cả các đơn vị.
Từ năm 1966 đến năm 1972, không quân Mỹ đã huy động 1.700 lần, thả hàng ngàn quả bom xuống Khu Gang thép Thái Nguyên, song không đạt được mục đích làm ngưng trệ sản xuất của Công ty. Công nhân, đội “cận vệ thép” di chuyển máy móc ra khỏi mục tiêu, vừa sản xuất, vừa chiến đấu. Những mẻ gang vẫn ra lò đi khắp mọi miền Tổ quốc. Trên bầu trời Gang thép Thái Nguyên có 59 máy bay bị bắn hạ, 5 giặc lái Mỹ bị tự vệ bắt sống tại chỗ.
Trong cuốn “Đội cận vệ thép” được Nhà xuất bản Công an Nhân dân xuất bản năm 1991 ghi lại lời kể của Trưởng phòng Bảo vệ Gang thép Thái Nguyên giai đoạn chống Mỹ – ông Lê Đức Lậc: “Bảy cửa ra vào, ba mục tiêu trọng điểm đều có bố phòng chắc chắn. Bảo vệ nhà máy, cứu người sập hầm, cứu hỏa, giữ gìn trật tự an ninh… Đấy là nhiệm vụ của chúng tôi”.